Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις που έχουν γίνει στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Η κυβέρνηση έχει θέσει σαν διορία στους φορολογούμενους μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2013 να προσκομίσουν στις Εφορίες τα παραστατικά που υπέβαλαν με το Ε1 ώστε να εκκαθαρισθούν οι φορολογικές δηλώσεις τους. Οι φορολογούμενοι έχουν ήδη ειδοποιηθεί από το Taxisnet για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια ΔΟΥ.

 
Published in OUR TIPS

Ενημερώθηκε τελικά το Taxisnet με τα στοιχεία πληρωμών των φορολογούμενων όπου εμφάνιζε ως υπερήμερους και υπόχρεους στην καταβολή προσαυξήσεων φορολογούμενους που είχαν πληρώσει την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα χιλιάδες φορολογούμενοι που είχαν εμπρόθεσμα καταβάλει το φόρο τους να εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμοι και να επιβαρύνονται με προσαύξηση 1% λόγω υπερημερίας.

 

 
Published in OUR TIPS

Νέα παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 της ισχύος των παλαιών κωδικών του TAXISnet δόθηκε από την κυβέρνηση. Αξίζει να αναφερθεί πως μέχρι το τέλος ισχύος των κωδικών οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εκδώσουν νέους κωδικούς με χρήση του κλειδάριθμου. Μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr μπορούν όλοι οι φορολογούμενοι να αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες.

Published in OUR TIPS

Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται στην πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις εφαρμογές του Taxisnet. Ειδικά σήμερα που λήγει η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων (το Α.Φ.Μ. των οποίων λήγει σε 1,2) το σύστημα του Taxisnet παρουσιάζει προβλήματα υπερφόρτωσης. Για μία ακόμα φορά ο κ. Θεοχάρης διέψευσε την περίπτωση της παράτασης αλλά σύμφωνα με τις δηλώσεις του θα κάνει ότι μπορεί.

Published in OUR TIPS

Σήμερα τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή του TAXIS NET για την υποδοχή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2012. Πιο ειδικά όλοι οι φορολογούμενοι θα έχουν πλέον την δυνατότητα να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις μέσω taxisnetμέχρι και τις 30 Ιουνίου. Άξιο προς αναφορά είναι το γεγονός πως κάθε φορολογούμενος για να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή του taxisnet και να μπορεί να υποβάλει τη φορολογική δήλωση του θα πρέπει να βάζει ως κωδικό τον κλειδάριθμό του και έτσι μόνο θα έχει πρόσβαση στο σύστημα.

Published in OUR TIPS

Από τις 20 Μαΐου δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις φορολογικές δηλώσεις του 2013 μέσω Taxisnet. Πιο συγκεκριμένα η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων ανεξάρτητα από το ΑΦΜ είναι η 30/6 για όλους τους φορολογούμενους.

Έτσι όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά τους τόκους των καταθέσεων αλλά και όλα τα εισοδήματά τους καθώς και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για όλα τους τα ακίνητα. Επιπλέον θα πρέπει να δηλώνεται και το ΑΜΚΑ από τα προστατευόμενα μέλη για διαπιστώνεται εάν λαμβάνουν κάποιο εισόδημα.

Άξιο προς αναφορά είναι πως όσοι αμείβονται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αλλά θεωρούνται ως μισθωτοί πρέπει να το δηλώσουν για να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ και όχι 650 ευρώ.

Published in OUR TIPS

Η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει παράταση στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των νέων τροποποιητικών δηλώσεων για τους φορολογουμένους που έστειλαν εμβάσματα σε τράπεζες του εξωτερικού την περίοδο 2009-2011 και διαπιστώθηκε ότι τα ποσά που μετέφεραν στο εξωτερικό ήταν μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα εισοδήματα. Οι παραπάνω φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τις 31/1 να ενημερώσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxisnet στο www.gsis.gr. Σύμφωνα με αυτή την διαδικασία δημιουργείται η δυνατότητα να αποδειχθούν τα πλεονάζοντα κεφάλαια των προηγούμενων ετών.

Published in OUR TIPS

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών μέσω της αναβάθμισης των ηλεκτρονικών της υπηρεσιών προσφέρει την δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας σε συμβολαιογράφους.

Επιπλέον αλλαγές που προωθεί η ΓΓΠΣ είναι:

  • Τα ΚΕΠ και οι φορείς του Δημοσίου θα μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΤΑΧΙSNET για φορολογούμενους χωρίς να απαιτούνται συγκεκριμένες αναθέσεις ή εξουσιοδοτήσεις των φορολογούμενων.
  • Υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο Φ1) για το έτος 2011. Η υποβολή δηλώσεων περιλαμβάνει αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες καθώς και τροποποιητικές με όλα τα μέσα υποβολής (online, offline,batch)
  • Υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου, ώστε να αποδίδεται μαζί με την παρακράτηση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και η εισφορά αλληλεγγύης για φορολογικές περιόδους από 1/1/2012 και μετά.
  • Υποβολή δηλώσεων εισοδήματος Νομικών Προσώπων για το έτος 2012. Η Υπηρεσία Υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων υποστηρίζει τη διαχείριση των δηλώσεων στις οποίες είναι υπόχρεοι οι φορολογούμενοι-Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΕ,ΟΕ, Κοινοπραξίες).
  • Πιστοποίηση των φορέων του Δημοσίου, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των συμβολαιογράφων ώστε να είναι εφικτή η λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) για λογαριασμό των πολιτών.
Published in OUR TIPS

Προσοχή στα δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από μέσα ενημέρωσης και αφορούν την υποβολή δηλώσεων έως την 31 Οκτωβρίου 2012. Με αφορμή την απόφαση του Υπουργείου το σύστημα των φορολογικών δηλώσεων του Taxisnet θα παραμείνει ανοικτό μέχρι την 31η Οκτωβρίου αλλά θα παραλαμβάνει μόνο εκπρόθεσμες διότι η ημερομηνία αποστολής των δηλώσεων που θεωρούνται εμπρόθεσμες έχει λήξει από την 13η Αυγούστου του 2012

Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5