Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει τους συνταξιούχους του σχετικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2012, τα εξής:

 • οι ως άνω βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικά,
 • η αποστολή θα γίνει αμέσως μετά την αναμενόμενη έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών, περί του τύπου και του περιεχομένου των βεβαιώσεων αυτών,
 • οι βεβαιώσεις, παραλλήλως μπορούν να ζητούνται και από τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ, μετά φυσικά την παραλαβή της εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών.  

 

πηγή:taxheaven

Published in OUR TIPS

Επίδομα ανεργίας θα παίρνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Το ποσό των 360 ευρώ μηνιαίως θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών. Κύριο ρόλο στην διάρκεια καταβολής του επιδόματος καθώς και το ποσό του επιδόματος θα καθορίζεται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης. Πιο ειδικά:

 • Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 3 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 4 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 5 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 9 ως 10 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 6 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 11 ως 12 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 7 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 13 ως 14 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 8 μήνες.
 • Για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη έτη και άνω καταβάλλεται βοήθημα για εννέα μήνες.
Published in OUR TIPS

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν.4087/2012 (ΦΕΚ 196/ΤΑ/16-10-2012) οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε έχουν πλέον νέα δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών Πιο συγκεκριμένα η ρύθμιση αυτή αφορά οφειλόμενες έως  30/6/2012 ασφαλιστικές εισφορές, με ευνοϊκούς όρους, απαλλαγή από τέλη καθυστέρησης μέχρι και 100%, αναστολή αναγκαστικών μέτρων κ.λπ, επιλέγοντας είτε προσωρινό διακανονισμό, είτε νέα ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, δίνονται οι εξής δυνατότητες:

1. Προσωρινός Διακανονισμός  (άρθρο 3 παρ. α του Ν 4087/2012)

Προϋποθέσεις:

 • Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012, με έκπτωση 40% στα Τ.Κ.
 • Υποβολή αίτησης μετά την 1/1/2013, χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ.
 • Ρύθμιση οφειλών έως 30/6/2012.
 • Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1/7/2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.
 • Καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της  αίτησης.

Η δόση προσδιορίζεται στο 20% της τρέχουσας ασφαλιστικής εισφοράς και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ.

 • Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια του διακανονισμού.
 • Λήξη του διακανονισμού 31/12/2013.
 • Ο διακανονισμός χάνεται με τη μη καταβολή έστω και μιας τρέχουσας διμηνιαίας εισφοράς και δόσης.
 • Το δικαίωμα ένταξης στο διακανονισμό ασκείται άπαξ.

Ασφαλισμένοι που έχουν σε ισχύ ενεργή ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν στον προσωρινό διακανονισμό.

2. Ρύθμιση (άρθρο 3 παρ. β του Ν 4087/2012)

Προϋποθέσεις:

 • Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012.
 • Ρύθμιση οφειλών έως 30/6/2012.
 • Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1/7/2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.
 • Εξόφληση:

         i. εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% στα Τ.Κ.

         ii. από εφτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 75% στα Τ.Κ.

 • Καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.
 • Η δόση προσδιορίζεται από το ύψος της οφειλής.
 • Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.
 • Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες διμηνιαίες εισφορές και δόσεις.
 • Το δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση ασκείται άπαξ.

Ασφαλισμένοι που έχουν σε ισχύ ενεργό προσωρινό διακανονισμό δεν μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση.

Για την υποβολή αιτήσεων και πληροφοριών οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα Περιφερειακά Τμήματα που υπάγονται.

Ο ΟΑΕΕ καλεί τους ασφαλισμένους να ενταχθούν στις πιο πάνω ευνοϊκές ρυθμίσεις εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξασφαλίζοντας:

 • Ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία.
 • Αναστολή αναγκαστικών μέτρων έως 31/12/2013
Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5