Από 200 έως και 1.000 ευρώ θα επιβαρύνονται όσοι φορολογούμενοι πέρασαν από έλεγχο στην εφορία και διαπιστώθηκε πως έκαναν παρατυπίες στις δηλώσεις τους. Ειδικότερα όσοι φορολογούμενοι έδωσαν πλαστά παραστατικά και δικαιολογητικά είτε με ανακριβείς καταχωρίσεις εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων θα αναγκαστούν να ξαναπεράσουν από την εφορία τους προκειμένου να ελεγχθούν επιτόπου τα παραστατικά τους. Η εφορία θα καλεί για επιτόπιο έλεγχο όσους μισθωτούς δηλώνουν εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα, είτε με δελτία παροχής υπηρεσιών είτε με απόδειξη δαπάνης του εργοδότη καθώς επίσης και όσους εμφανίζουν υψηλές δαπάνες για γιατρούς, νοσήλια, στεγαστικά δάνεια κ.α., αλλά και υψηλές επαγγελματικές δαπάνες κ.λπ. Επιπλέον στο στόχαστρο της εφορίας θα μπουν και οι επιτηδευματίες και οι έμποροι με μεγάλες επιστροφές φόρου.

 
Published in OUR TIPS

Η κυβέρνηση όρισε ένα νέο φορολογικό σύστημα όπου θα γίνεται η πλήρης καταγραφή των πραγματικών εισοδημάτων και με αυτή τη διαδικασία θα μπορούν να διασταυρωθούν και τα δηλωμένα εισοδήματα. Πιο συγκεκριμένα μέσω του νέου συστήματος θα εφαρμοστούν τρεις τεχνικές :

 • της ανάλυσης ρευστότητας (source and application of funds method),
 • της καθαρής θέσης (net worth method) και
 • των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank deposits and cash expenditure method)

Οι παραπάνω διεθνείς τεχνικές στοχεύουν στο να δείξουν το αληθινό φορολογητέο εισόδημα στις περιπτώσεις που:

 • υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία),
 • πραγματοποιούνται δαπάνες οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά ή και οικογενειακά),υπάρχουν βάσιμες υποψίες ή πληροφορίες ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν.

 

Κέρδος, 14.5.2013

Published in OUR TIPS

Νέες αλλαγές πρόκειται να γίνουν στη φορολόγηση των αυτοκινήτων από την κυβέρνηση. Πιο συγκριμένα, η κυβέρνηση πρόκειται να στοχεύσει σε οχήματα που έχουν μεγάλα κυβικά και να προβεί σε νέο τρόπο φορολόγησης των αυτοκινήτων. Αναλυτικότερα η κυβέρνηση θα εξετάζει σαν ενδεχόμενο φορολόγησης την εργοστασιακή ή λιανική του αξία των αυτοκινήτων. Ο υφυπουργός Οικονομικών συγκεκριμένα τόνισε « «Τα μεγάλα κυβικά δεν συνεπάγονται απαραιτήτως και την πραγματική αξία ενός αυτοκινήτου. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν σοβαρές αλλαγές σε αυτό το κομμάτι της φορολόγησης».

Published in OUR TIPS

Με το νέο φορολογικό νόμο όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012. Σε περίπτωση που τα συνολικά εισοδήματα των φορολογούμενων για το 2012 είναι μεγαλύτερα από 12.000ευρώ θα χρειαστεί να πληρώσουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%.

Επιπλέον σε δύο ακόμα αλλαγές θα πρέπει να δοθεί η ανάλογη προσοχή. Πιο συγκεκριμένα :

 • Από εδώ και στο εξής όλοι οι φορολογούμενοι από 18 χρονών και άνω υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα από το εάν υπόκεινται ή όχι σε φόρο.
 • Η προθεσμία υποβολής για όλους τους φορολογούμενους είναι 30 Ιουνίου του 2013

Τα εισοδήματα που θα δηλώσουν φέτος οι φορολογούμενοι θα αθροιστούν και το συνολικό ποσό που θα προκύψει θα υπαχθεί σε φόρο με βάση το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και την ενιαία φορολογική κλίμακα με τα 8 φορολογικά κλιμάκια. Για τους φορολογούμενους με παιδιά το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα.

Άξιο προς αναφορά είναι το γεγονός πως οι αποδείξεις θα πρέπει να καλύπτουν το 25% του δηλούμενου ή τεκμαρτού ατομικού ετήσιου εισοδήματος εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ. Αν βέβαια το εισόδημα ξεπερνάει τις 60.000 ευρώ, τότε το συνολικό ποσό που θα πρέπει να συγκεντρωθεί θα περιορίζεται στις 15.000 ευρώ.

Published in OUR TIPS

Μέχρι μέσα Μαρτίου προβλέπεται από την κυβέρνηση να εκδοθεί ο νέος φορολογικός προγραμματισμός για τις νέες δηλώσεις. Πιο συγκεκριμένα η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα ξεκινήσει από τον ερχόμενο Απρίλιο ή Μάιο όπου και θα γίνουν πολλές αλλαγές όπως:

 • η προσθήκη ενός νέου κωδικού στον πίνακα 8 της φορολογικής δήλωσης στον οποίο δηλώνονται τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί ή προκαταβληθεί.
 • στον πίνακα έξι της φορολογικής δήλωσης πρόκειται να προστεθούν κωδικοί στους οποίους οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν εισοδήματα των οποίων η δήλωση μέχρι πέρυσι ήταν προαιρετική.
 •  η προσθήκη ενός νέου κωδικού στον δεύτερο πίνακα της φορολογικής δήλωσης στον οποίο οι φορολογούμενοι άνω των 18 ετών θα απαντούν αν υποβάλλουν φορολογική δήλωση μόνο επειδή εμπίπτουν στο σχετικό ηλικιακό όριο.
Published in OUR TIPS

 Νέα απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για τα σκάφη αναψυχής. Από εδώ και στο εξής τα σκάφη αναψυχής θα εξαιρεθούν από τον φόρο πολυτελείας και θα προωθηθεί η επιβολή ειδικού τέλους πλου στο οποίο θα ενσωματώνονται όλοι οι φόροι που επιβαρύνουν τα σκάφη αναψυχής

Επιπλέον θα αποσυρθούν και οι σχετικές αυστηρές ρυθμίσεις που είχαν επιβληθεί σε επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες για την έκδοση πλαστών τιμολογίων και αποδείξεων.

Published in OUR TIPS

Μεγάλες είναι οι αλλαγές που φέρνουν οι νέες διατάξεις στο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα, καθιερώνεται νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος όπου θα έχει τρία κλιμάκια:

 • Το πρώτο κλιμάκιο θα επεκτείνεται μέχρι τις 25.000 ευρώ και θα έχει συντελεστή φόρου 21%,
 • το δεύτερο κλιμάκιο προβλέπεται να ξεκινά από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 25.001 ευρώ και να φθάνει μέχρι το επίπεδο των 48.000 ευρώ, με συντελεστή φόρου 36%
 • το τρίτο κλιμάκιο θα εφαρμόζεται σε εισοδήματα άνω των 48.000 με συντελεστή 45%.

Αντί του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ καθιερώνεται σταθερή μείωση φόρου 1.950 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 18.000 ευρώ. Η μείωση φόρου θα μειώνεται για τα εισοδήματα άνω των 18.000 ευρώ και θα μηδενίζεται στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ. Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις και καθιέρωση μίνι φορολογικής κλίμακα με συντελεστές 26% για το τμήμα του εισοδήματος έως τις 50.000 ευρώ και 33% για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 50.000 ευρώ.

Οι νέες διατάξεις δεν θα αλλάξουν το καθεστώς φορολογικής αντιμετώπισης του εφάπαξ και της αποζημίωσης απόλυσης. Για τη φορολογία στα ακίνητα, ο υφυπουργός οικονομικών τόνισε ότι οι αλλαγές, που προωθούνται, θα γίνουν με γνώμονα τους οικονομικά ασθενέστερους και τις επιχειρήσεις

 

Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5