Μετά από απόφαση της ΓΓΠΣ η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των εκπρόθεσμων χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ θα είναι διαθέσιμη εντός ολίγων ημερών. Πιο ειδικά από 1 Ιουλίου η υποβολή εκπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων θα μπορεί να υποβληθεί και να γίνει αποδεκτή μόνο στην περίπτωση που καταβληθεί ποσό τουλάχιστον 10 ευρώ.

Θα πρέπει να αναφερθεί πως το υπόλοιπο του μη καταβληθέντος με τη δήλωση φόρου θα μπορεί να βεβαιωθεί και να θεωρηθεί ληξιπρόθεσμο μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα, για τον οποίο υπολογίζεται ο πρόσθετος φόρος.

Published in OUR TIPS

1 στους 10 δικαιούχους έχουν λάβει επιστροφές φόρου από το δημόσιο. Πιο αναλυτικά συνολικά 10.533 είναι οι εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ στις 120 Δημοσιές Οικονομικές Υπηρεσίες της χώρας Από αυτές οι 7.671 αιτήσεις παραμένουν απλήρωτες, ενώ ο ΦΠΑ έχει επιστραφεί σε 1.562 υποθέσεις. Σε 2.713 υποθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη η εκκαθάριση του οφειλόμενου ΦΠΑ.

Άξιο προς αναφορά είναι το γεγονός πως σε περισσότερες από τις αιτήσεις η αναμονή είναι μεγαλύτερη από 120 ημέρες. Η διαδικασία για την επιστροφή ΦΠΑ είναι η εξής :

 • αρχικά γίνεται αυτεπάγγελτα συμψηφισμός χρεών και οφειλών από την Εφορία
 • και στη συνέχεια σε διάστημα 10 ημερών εκδίδεται επιταγή στο όνομα του δικαιούχου για ποσά που δεν ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Για μεγαλύτερα ποσά οι επιστροφές γίνονται σε διάστημα δύο μηνών ή το αργότερο τριών μηνών.

Φυσικά η εξόφληση των εκκρεμών επιστροφών θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία εκκαθάρισης του Ατομικού Φύλλου Εκπτωσης.

 
Published in OUR TIPS

Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής εκκαθαριστικών ΦΠΑ Γ κατηγορίας και σήμερα είναι τελευταία μέρα υποβολής των Εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2012 από υπόχρεους που τηρούν βιβλία γ' κατηγορίας.


Published in OUR TIPS

Η κυβέρνηση έκανε μια νέα τροποποίηση σχετικά με τον χρόνο υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ . Πιο ειδικά η περιοδική δήλωση θα υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος μέχρι:

 • Την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου (μήνα ή τρίμηνο) στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο.
 • Την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου (μήνα ή τρίμηνο) στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.
 
Published in OUR TIPS

Η κυβέρνηση από εδώ και στο εξής θα επιτρέπει τον συμψηφισμό των ποσών ΦΠΑ που χρωστούν οι επιχειρήσεις προς το Δημόσιο με το ΦΠΑ που τους οφείλει ολόκληρος ο δημόσιος τομέας. Άξιο προς αναφορά είναι πως οι εφορίες θα επιστρέφουν το ΦΠΑ στους δικαιούχους και κυρίως ποσά έως 5.000 ευρώ, για τα οποία δεν θα απαιτείται έλεγχος. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις ΦΠΑ η εφορία θα επιστρέψει στους δικαιούχους τα ποσά που τους αντιστοιχούν το αργότερο μέχρι τις 13 Μαΐου.

Το νέο μέτρο της κυβέρνησης θα προβλέπει την επέκταση του συμψηφισμού οφειλών ΦΠΑ από τον στενό δημόσιο τομέα που ισχύει σήμερα σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Ουσιαστικά θα γίνεται ένας συμψηφισμός του ποσού του ΦΠΑ που οφείλουν σε επιχειρήσεις όλοι οι κυβερνητικοί φορείς. Με το ΦΠΑ που χρωστούν στο Δημόσιο οι επιχειρηματίες.

Published in OUR TIPS

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δυο θα είναι οι δόσεις καταβολής του ΦΠΑ. Το νέο φορολογικό σύστημα πέρα από τις δυο δόσεις ΦΠΑ θα περιλαμβάνει και κάποια άλλα μέτρα εκ των οποίων:

 • Τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά Ταμεία σε 48 δόσεις.
 • Την αύξηση του ορίου οφειλών για την άσκηση ποινικής δίωξης σε φορολογούμενους από τις 5.000 που είναι σήμερα στις 10.000 ευρώ.
 • Τις ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές. Έτσι θα χαρακτηρίζονται οι οφειλές όταν διαπιστωμένα ο οφειλέτης δεν έχει περιουσιακά στοιχεία. Αυτές θα μπαίνουν στο αρχείο και σε περίπτωση που θα εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία στο μέλλον θα ανασύρονται.
 • Τη διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών, έτσι ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες και να μην καταλήγουν όλες στα φορολογικά δικαστήρια.
 • Την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΓΓ Εσόδων με όλες τις φορολογικές αρμοδιότητες και αρμοδιότητες της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Τη μείωση του ΕΕΤΗΔΕ κατά 15% και την παράταση της είσπραξης του μέσω ΔΕΗ έως το τέλος του έτους.
Published in OUR TIPS

Το υπουργείο Οικονομικών στο άμεσο μέλλον θα ξεκινήσει πολλούς έλεγχους ώστε να εντοπιστούν οι υπόχρεοι που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις του ΦΠΑ τα τρία τελευταία τρίμηνα. Στόχος της κυβέρνησης μέσω του ελεγκτικού ελέγχου είναι να ανατρέψει την αρνητική εικόνα που παρουσιάζουν τα έσοδα της χώρας μας από το ΦΠΑ αλλά και να αποτρέψει μελλοντικά την επιβολή πρόσθετων μέτρων.

Published in OUR TIPS

Η κυβέρνηση δημιούργησε ένα νέο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από αρχές Μαΐου. Πιο συγκεκριμένα το νέο σύστημα απόδοσης ΦΠΑ προβλέπει τα εξής:

 • Υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στις 20 του μήνα ανα ένα μήνα για τις μεγάλες επιχειρήσεις και ανά τρίμηνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και του ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Κατάργηση της δυνατότητας καταβολής του ΦΠΑ σε τρεις δόσεις που ισχύει σήμερα.
 • Με την υποβολή της δήλωσης, θα βεβαιώνεται ο φόρος και οι υπόχρεοι θα καταβάλλουν όποιο ποσό επιθυμούν με ελάχιστο όριο τα 10 ευρώ. Φυσικά οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες να αποδώσουν το σύνολο του ΦΠΑ, χωρίς τις δόσεις. Έτσι το συνολικό ποσό του ΦΠΑ θα πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο μέχρι το τέλος του μήνα.
 • Όσοι δεν εξοφλήσουν το φόρο εμπρόθεσμα η δήλωση θα θεωρείται εκπρόθεσμη και η οφειλή αυτομάτως θα καθίσταται ληξιπρόθεσμη.
 • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ θα υπάρχει πρόστιμο 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης
 • Όσοι τεθούν σε προσωρινό έλεγχο χωρίς να       έχουν υποβάλλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ τότε επιβεβαιώνεται ο φόρος με προσαύξηση 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Επιπλέον οι υπόχρεοι δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα συμβιβασμού και εξόφλησης του ποσού σε 6 μηνιαίες δόσεις όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

 

Published in OUR TIPS

Βάση της νομοθετικής ρύθμισης της κυβέρνησης θα δίνεται από εδώ και στο εξής η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβάλλουν μόνο 10 ευρώ από το ποσό που οφείλουν για το ΦΠΑ. Τα υπόλοιπα χρήματα θα καθίστανται ληξιπρόθεσμα και θα αποπληρώνονται με πέναλτι 1% για κάθε μήνα. Στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μη υποβολής χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ από 250.000 περίπου επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Published in OUR TIPS

Η κυβέρνηση προχώρησε σε σημαντικές ανατροπές σε ότι αφορά το σύστημα του ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα το νέο καθεστώς στοχεύει στο να «φράξει» τις παράνομες και μικρές επιστροφές ΦΠΑ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το 42% των φορολογούμενων στο σύστημα ΦΠΑ εισπράττουν επιστροφές φόρου με αρνητικές επιπτώσεις στα κρατικά ταμεία.

Το Υποικ θέσπισε ένα νέο σύστημα ΦΠΑ το οποίο εστιάζει στο πρόσωπο που απαιτεί την επιστροφή και όχι στην απαίτηση της επιστροφής από τους φορολογούμενους με βάση τις διαθέσιμες υπηρεσιακές πληροφορίες ή πληροφορίες από τρίτα πρόσωπα

Πιο ειδικά τα χαρακτηριστικά των νέων ρυθμίσεων ΦΠΑ είναι :

 • Ακύρωση των επιστροφών ΦΠΑ για ποσά μέχρι ένα ορισμένο ύψος.
 • Πλήρη έλεγχο στην εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ και στις πιστωτικές δηλώσεις
 • Απαλλαγή από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΠΑ από επιχειρήσεις και επιτηδευματίες των οποίων ο ετήσιος τζίρος δεν ξεπερνά ένα ορισμένο ποσό που τοποθετείται στις 20.000-25.000 ευρώ.
 • Υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ για περιπτώσεις απάτης με εταιρείες «μαϊμού», εκδότες πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων από τον προμηθευτή που συμμετείχε στη συναλλαγή.
 • Άμεση διαγραφή από το μητρώο του αριθμού ΦΠΑ και του ΑΦΜ επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που δεν είναι εν ενεργεία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Σύσταση νέου ενιαίου μηχανισμού ελέγχου ΦΠΑ με ειδικό εξειδικευμένο προσωπικό
Published in OUR TIPS
Page 1 of 2

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5