Από 200 έως και 1.000 ευρώ θα επιβαρύνονται όσοι φορολογούμενοι πέρασαν από έλεγχο στην εφορία και διαπιστώθηκε πως έκαναν παρατυπίες στις δηλώσεις τους. Ειδικότερα όσοι φορολογούμενοι έδωσαν πλαστά παραστατικά και δικαιολογητικά είτε με ανακριβείς καταχωρίσεις εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων θα αναγκαστούν να ξαναπεράσουν από την εφορία τους προκειμένου να ελεγχθούν επιτόπου τα παραστατικά τους. Η εφορία θα καλεί για επιτόπιο έλεγχο όσους μισθωτούς δηλώνουν εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα, είτε με δελτία παροχής υπηρεσιών είτε με απόδειξη δαπάνης του εργοδότη καθώς επίσης και όσους εμφανίζουν υψηλές δαπάνες για γιατρούς, νοσήλια, στεγαστικά δάνεια κ.α., αλλά και υψηλές επαγγελματικές δαπάνες κ.λπ. Επιπλέον στο στόχαστρο της εφορίας θα μπουν και οι επιτηδευματίες και οι έμποροι με μεγάλες επιστροφές φόρου.

 
Published in OUR TIPS

Από 1 Ιανουάριου του 2014 θα ισχύσει ο φόρος 20% της υπεραξίας από την μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων εταιριών. Πιο ειδικά, η κυβέρνηση μεταφέρει την έναρξη ισχύος για την φορολόγηση κερδών από πωλήσεις μετοχών ώστε να καταλαμβάνονται μετοχές που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.Published in OUR TIPS

Από φέτος επανέρχεται ο φόρος για τα είδη πολυτελείας. Πιο ειδικά, το ΥΠΟΙΚ επιβάλει φόρο πολυτελούς διαβίωσης σε όσους φορολογούμενους διατηρούν ΙΧ μεγάλου κυβισμού. Ο νέος φόρος ξεκινά από τα 418 ευρώ για αυτοκίνητα 1929 κυβικών εκατοστών που δεν έχουν κλείσει πέντε χρόνια από την ημέρα ταξινόμησης. Για 2.500 κυβικά φθάνει στα 665 ευρώ.

Επιπλέον όσοι φορολογούμενοι διατηρούν πισίνες θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10% επί του ποσού του τεκμηρίου διαβίωσης. Στα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα ο φόρος πολυτελείας υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του ποσού του τεκμηρίου διαβίωσης.

Published in OUR TIPS

Με το νέο φορολογικό νόμο όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012. Σε περίπτωση που τα συνολικά εισοδήματα των φορολογούμενων για το 2012 είναι μεγαλύτερα από 12.000ευρώ θα χρειαστεί να πληρώσουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%.

Επιπλέον σε δύο ακόμα αλλαγές θα πρέπει να δοθεί η ανάλογη προσοχή. Πιο συγκεκριμένα :

  • Από εδώ και στο εξής όλοι οι φορολογούμενοι από 18 χρονών και άνω υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα από το εάν υπόκεινται ή όχι σε φόρο.
  • Η προθεσμία υποβολής για όλους τους φορολογούμενους είναι 30 Ιουνίου του 2013

Τα εισοδήματα που θα δηλώσουν φέτος οι φορολογούμενοι θα αθροιστούν και το συνολικό ποσό που θα προκύψει θα υπαχθεί σε φόρο με βάση το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και την ενιαία φορολογική κλίμακα με τα 8 φορολογικά κλιμάκια. Για τους φορολογούμενους με παιδιά το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα.

Άξιο προς αναφορά είναι το γεγονός πως οι αποδείξεις θα πρέπει να καλύπτουν το 25% του δηλούμενου ή τεκμαρτού ατομικού ετήσιου εισοδήματος εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ. Αν βέβαια το εισόδημα ξεπερνάει τις 60.000 ευρώ, τότε το συνολικό ποσό που θα πρέπει να συγκεντρωθεί θα περιορίζεται στις 15.000 ευρώ.

Published in OUR TIPS

Από 1-1-2013 ο συντελεστής φορολόγησης των τόκων καταθέσεων, των ομολόγων και των λοιπών επενδυτικών προϊόντων αυξήθηκε από 10% σε 15%. Σύμφωνα με την κυβέρνηση από 14-01-2013 όλα τα πιστωτικά ιδρύματα θα προβαίνουν αναδρομικά στην παρακράτηση φόρου με το νέο συντελεστή, για τους τόκους που καταβλήθηκαν, πιστώθηκαν ή προέκυψαν από την 01-01-2013, ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αφορούν.

Άξιο προς επισήμανση είναι το γεγονός πως η κυβέρνηση έδωσε οδηγίες για την είσπραξη του επιπλέον φόρου 5% από τις τράπεζες, εφόσον αυτό είναι εφικτό, και την απόδοσή του στο Δημόσιο έως το τέλος Μαρτίου 2013. Αν πάλι δε γίνει αυτό τότε θα πρέπει ο δικαιούχος να καταβάλει τον επιπλέον φόρο 5% με δήλωση στη Δ.Ο.Υ. του μέχρι το τέλος Μαρτίου 2013.

Published in OUR TIPS

Η κυβέρνηση απέστειλε εγκύκλιο όπου όλοι οι τόκοι από κάθε είδους καταθέσεις και repos θα φορολογηθούν με συντελεστή 15%. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος εστάλη σε όλες τις τράπεζες και τις επενδυτικές εταιρείες και αφορά τον τρόπο και τον χρόνο επιβολής του αυξημένου συντελεστή φορολογίας των τόκων από το 10% στο 15%. Ο νέος συντελεστής εφαρμόζεται, στα ποσά των τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

Επιπλέον για τα ποσά των τόκων από προθεσμιακές καταθέσεις που εκτοκίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2013, επί των οποίων έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 10%, το επιπλέον ποσό φόρου (5%) που οφείλεται, με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις, θα πρέπει να εισπραχθεί από οποιονδήποτε λογαριασμό τραπεζικού προϊόντος του δικαιούχου και να αποδοθεί από την ίδια την τράπεζα, με ιδιαίτερη δήλωση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση της παρούσας

Published in OUR TIPS

Θέσπιση νέας ειδικής ρύθμισης από το υπουργείο Οικονομικών για την εξόφληση του ειδικού φόρου εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα η εφορία δεν θα δίνει φορολογική ενημερότητα σε φορολογούμενους που δεν έχουν ληξιπρόθεσμο χρέος στην εφορία. Με βάση τη νομοθετική διάταξη του 2010 οι φορολογούμενοι που εξοφλούν τμηματικά τις οφειλές τους δεν μπορούν να πάρουν άμεσα φορολογική ενημερότητα καθώς «θα πρέπει πρώτα να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα του δημοσίου» Αυτό σημαίνει πως όσοι από τους φορολογούμενους έκαναν χρήση της ρύθμισης εξόφλησης φόρου εισοδήματος έως και 7 δόσεις θα θεωρούνται ότι δεν έχουν εξορίσει τα χρέη τους προς το δημόσιο.

Published in OUR TIPS

 Νέα απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για τα σκάφη αναψυχής. Από εδώ και στο εξής τα σκάφη αναψυχής θα εξαιρεθούν από τον φόρο πολυτελείας και θα προωθηθεί η επιβολή ειδικού τέλους πλου στο οποίο θα ενσωματώνονται όλοι οι φόροι που επιβαρύνουν τα σκάφη αναψυχής

Επιπλέον θα αποσυρθούν και οι σχετικές αυστηρές ρυθμίσεις που είχαν επιβληθεί σε επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες για την έκδοση πλαστών τιμολογίων και αποδείξεων.

Published in OUR TIPS

Το οικονομικό επιτελείο επανέφερε την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων άνω των 1929 κυβικών, σε όσους έχουν σκάφη αναψυχής, αλλά και πισίνες. Από εδώ και στο εξής ο φόρος θα είναι της τάξης του 5% επί των τεκμηρίων για ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα ηλικίας έως 10 ετών με κυβισμό 1.929, έως 2.500 εκατοστών. Για τα ΙΧ κυβισμού άνω των 2.500 κυβικών, πισίνες, σκάφη αναψυχής μήκος άνω των έξι μέτρων και αεροσκάφη ο φόρος ανεβαίνει στο 10%. Η επιστροφή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης θα μονιμοποιηθεί και θα επιβληθεί από τις φορολογικές δηλώσεις του 2014.

Published in OUR TIPS

Νέα άτυπη παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου δόθηκε από το ΥΠΟΙΚ στους φορολογούμενους για να πληρώσουν φόρο 45% για εισοδήματα που είχαν αποκρύψει. Πιο συγκεκριμένα η ΓΓΠΣ καλέι όσους φορολογούμενους είχαν βγάλει μεγάλα ποσά σε τράπεζες του εξωτερικού να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις και να και να πληρώσουν επί των εισοδημάτων που απέκρυψαν φόρο 45%.

Published in OUR TIPS
Page 1 of 3

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5