Από 200 έως και 1.000 ευρώ θα επιβαρύνονται όσοι φορολογούμενοι πέρασαν από έλεγχο στην εφορία και διαπιστώθηκε πως έκαναν παρατυπίες στις δηλώσεις τους. Ειδικότερα όσοι φορολογούμενοι έδωσαν πλαστά παραστατικά και δικαιολογητικά είτε με ανακριβείς καταχωρίσεις εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων θα αναγκαστούν να ξαναπεράσουν από την εφορία τους προκειμένου να ελεγχθούν επιτόπου τα παραστατικά τους. Η εφορία θα καλεί για επιτόπιο έλεγχο όσους μισθωτούς δηλώνουν εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα, είτε με δελτία παροχής υπηρεσιών είτε με απόδειξη δαπάνης του εργοδότη καθώς επίσης και όσους εμφανίζουν υψηλές δαπάνες για γιατρούς, νοσήλια, στεγαστικά δάνεια κ.α., αλλά και υψηλές επαγγελματικές δαπάνες κ.λπ. Επιπλέον στο στόχαστρο της εφορίας θα μπουν και οι επιτηδευματίες και οι έμποροι με μεγάλες επιστροφές φόρου.

 
Published in OUR TIPS

Το υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή μέσα από συνεχείς εντατικούς ελέγχους στους τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων πολλών φορολογούμενων. Η έρευνα εστιάζει περισσότερο στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτό διότι τα συγκεκριμένα επαγγέλματα παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στις δηλώσεις εισοδήματος και στα περιουσιακά στοιχεία. Στόχος του υπουργείου οικονομικών είναι να γίνει έλεγχος της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών και να διασταυρωθεί αν τα δηλωθέντα εισοδήματα δικαιολογούνται από το ύψος των καταθέσεων.

Οι τράπεζες από την άλλη πλευρά υποχρεούνται βάση νόμου να δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τις καταθέσεις των φορολογούμενων και το μόνο που θα μπορούν να κάνουν είναι να πληροφορούν τους πελάτες τους ότι ο λογαριασμός τους ελέγχεται. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως όσοι είχαν αγοράσει ακίνητο με δάνειο δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Αντίθετα σοβαρές κυρώσεις θα ανατιμετωπίσουν όσοι είχαν αγοράσει ακίνητο με τοις με μετρητοίς και δεν ειναι σε θέση να δικαιολογήσουν το συγκεκριμένο ποσό.

Published in OUR TIPS

Ξεκινά από την Δευτέρα η αποστολή των ειδοποιητηρίων σε 15.000 φορολογουμένους οι οποίοι είχαν αδικαιολόγητες αποκλίσεις μεταξύ των εισοδημάτων που δήλωσαν στην εφορία και των καταθέσεων που έστειλαν στο εξωτερικό την περίοδο 2009 - 2011. Το ειδοποιητήριο θα τους καλεί να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις και να πληρώσουν τους αναλογούντες φόρους. Όσοι από τους καταθέτες δεν δήλωναν αυτά τα ποσά πλέον θα «απειλούνται» με φόρο 45%

Συγκεκριμένα εχτές στο υπουργείο Οικονομικών καθορίστηκε το νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα κατατεθούν οι τροποποιητικές δηλώσεις ώστε να μην υπάρξουν αμφισβητήσεις από τους φορολογούμενους που είχαν αποκρύψει εισοδήματα. Σε περίπτωση αμφισβήτησης θα πρέπει να αποδείξουν οι φορολογούμενοι ότι τα χρήματα που έβγαλαν στο εξωτερικό έχουν αποκτηθεί νόμιμα και έχουν φορολογηθεί προσκομίζοντας τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Σε περίπτωση που λάβουν οι φορολογούμενοι το ειδοποιητήριο θα πρέπει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, σε συγκεκριμένη «φόρμα», τροποποιητική δήλωση για κάθε έτος. Σε αυτή τη «φόρμα» θα πρέπει να αναγράφεται ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταθέσεων ανά έτος. Ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και με τους συντελεστές που ίσχυαν την χρονιά που απέκρυψαν εισοδήματα.

Published in OUR TIPS

Το υπουργείο Οικονομικών στοχεύοντας στην εξάλειψη της φοροδιαφυγής κάνει πλέον υποχρεωτική τη διενέργεια συναλλαγών αξίας άνω των 500 ευρώ η οποία θα γίνεται μέσω τραπεζών, με επιταγές, πιστωτικές κάρτες ή χρέωση λογαριασμού.

Αρχικά, το όριο των συναλλαγών για μετρητά είχε τεθεί στα 1.500 ευρώ και έπειτα επαναπροσδιορίστηκε στα 1.300 ευρώ. Άξιο προς αναφορά είναι ότι το όριο συνδέεται με το σύνολο της αξίας της συναλλαγής και είναι αδιάφορο, εάν η καταβολή της γίνεται τμηματικά σε δόσεις κάτω του ορίου.

Το νέο όριο θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο για την κατάργηση του ΚΒΣ, το οποίο θα καθιερώνει επίσης ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Επιπλέον το οικονομικό επιτελείο εξετάζει και την κατάργηση πρόσθετων βιβλίών που κρατούνται από κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών.

Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5