Νέα επιτροπή συστήνεται από το υπουργείο Οικονομικών με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να εκδίδουν την φορολογική τους ενημερότητα χωρίς να πηγαίνουν αυτοπροσώπως στις ΔΟΥ. Πιο συγκεκριμένα μέσω της πλήρους αυτοματοποιημένης διαδικασίας για τη χορήγηση του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας οι φορολογούμενοι δεν θα είναι αναγκασμένοι να παρουσιάζονται στις ΔΟΥ.

Published in OUR TIPS

Το υπουργείο Οικονομικών παρέχει την δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μισθωτήριο. Μέσω της ειδικής υπηρεσίας για την Ηλεκτρονική Υποβολή Μισθωτηρίων Ενοικίασης θα ενημερώνεται από εδώ και στο εξής και ο ενοικιαστής με το περιεχόμενο του μισθωτηρίου. Η όλη αυτή διαδικασία θα ξεκινήσει από τον μήνα Φεβρουάριο.

Άξιο προς αναφορά είναι πως όταν το μίσθωμα είναι πάνω από 100 ευρώ μηνιαίως όλα τα ιδιωτικά συμφωνητικά μισθώσεως αστικών ακινήτων θα προσκομίζονται από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή και θα μπορούν να θεωρηθούν σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την σύνταξη τους. Φυσικά για να μπορεί να υποβάλει κάποιος το συμφωνητικό θα πρέπει να αναφέρει:

 • στοιχεία ταυτότητας του εκμισθωτή
 • στοιχεία ταυτότητας του ενοικιαστή
 • ΑΦΜ εκμισθωτή
 • ΑΦΜ ενοικιαστή
 • Υποβολή σε δυο αντίγραφα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο παραμένει στην ΔΟΥ ή, σε περίπτωση αναρμοδιότητας, διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της ΔΟΥ του εκμισθωτή.
Published in OUR TIPS

Η κυβέρνηση προχώρησε σε σημαντικές ανατροπές σε ότι αφορά το σύστημα του ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα το νέο καθεστώς στοχεύει στο να «φράξει» τις παράνομες και μικρές επιστροφές ΦΠΑ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το 42% των φορολογούμενων στο σύστημα ΦΠΑ εισπράττουν επιστροφές φόρου με αρνητικές επιπτώσεις στα κρατικά ταμεία.

Το Υποικ θέσπισε ένα νέο σύστημα ΦΠΑ το οποίο εστιάζει στο πρόσωπο που απαιτεί την επιστροφή και όχι στην απαίτηση της επιστροφής από τους φορολογούμενους με βάση τις διαθέσιμες υπηρεσιακές πληροφορίες ή πληροφορίες από τρίτα πρόσωπα

Πιο ειδικά τα χαρακτηριστικά των νέων ρυθμίσεων ΦΠΑ είναι :

 • Ακύρωση των επιστροφών ΦΠΑ για ποσά μέχρι ένα ορισμένο ύψος.
 • Πλήρη έλεγχο στην εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ και στις πιστωτικές δηλώσεις
 • Απαλλαγή από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΠΑ από επιχειρήσεις και επιτηδευματίες των οποίων ο ετήσιος τζίρος δεν ξεπερνά ένα ορισμένο ποσό που τοποθετείται στις 20.000-25.000 ευρώ.
 • Υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ για περιπτώσεις απάτης με εταιρείες «μαϊμού», εκδότες πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων από τον προμηθευτή που συμμετείχε στη συναλλαγή.
 • Άμεση διαγραφή από το μητρώο του αριθμού ΦΠΑ και του ΑΦΜ επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που δεν είναι εν ενεργεία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Σύσταση νέου ενιαίου μηχανισμού ελέγχου ΦΠΑ με ειδικό εξειδικευμένο προσωπικό
Published in OUR TIPS

Το υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή μέσα από συνεχείς εντατικούς ελέγχους στους τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων πολλών φορολογούμενων. Η έρευνα εστιάζει περισσότερο στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτό διότι τα συγκεκριμένα επαγγέλματα παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στις δηλώσεις εισοδήματος και στα περιουσιακά στοιχεία. Στόχος του υπουργείου οικονομικών είναι να γίνει έλεγχος της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών και να διασταυρωθεί αν τα δηλωθέντα εισοδήματα δικαιολογούνται από το ύψος των καταθέσεων.

Οι τράπεζες από την άλλη πλευρά υποχρεούνται βάση νόμου να δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τις καταθέσεις των φορολογούμενων και το μόνο που θα μπορούν να κάνουν είναι να πληροφορούν τους πελάτες τους ότι ο λογαριασμός τους ελέγχεται. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως όσοι είχαν αγοράσει ακίνητο με δάνειο δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Αντίθετα σοβαρές κυρώσεις θα ανατιμετωπίσουν όσοι είχαν αγοράσει ακίνητο με τοις με μετρητοίς και δεν ειναι σε θέση να δικαιολογήσουν το συγκεκριμένο ποσό.

Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5