Όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν τους τόκους των καταθέσεων που έστειλαν οι τράπεζες. Η υποβολή λανθασμένων στοιχείων στο Taxisnet μπορεί να φέρουν επιπλέον επιβαρύνσεις για όσους φορολογούμενους δεν τα επαληθεύσουν με βεβαιώσεις που έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες. Παρατηρήθηκε πως στο Taxisnet εμφανίσθηκαν πολύ μεγαλύτερα ποσά από αυτά που αναγράφονται στις τραπεζικές βεβαιώσεις.

Published in OUR TIPS

Από εδώ και στο εξής οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να ταλαιπωρηθούν με τις καταθέσεις τους στις τράπεζες διότι τα ποσά των τόκων θα είναι προ-συμπληρωμένα στα ειδικά κουτάκια της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης 2013 στην ιστοσελίδα του gsis - www.gsis.gr .

Πιο ουσιαστικά οι φορολογούμενοι το μόνο που θα πρέπει να προσθέσουν είναι τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που απέκτησαν το 2012, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο όπως εισόδημα  το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και προσώπων με απόλυτη αναπηρία (όχι με κινητική αναπηρία άνω του 80%), συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόματα πολύτεκνης μητέρας.

Published in OUR TIPS

Από 1-1-2013 ο συντελεστής φορολόγησης των τόκων καταθέσεων, των ομολόγων και των λοιπών επενδυτικών προϊόντων αυξήθηκε από 10% σε 15%. Σύμφωνα με την κυβέρνηση από 14-01-2013 όλα τα πιστωτικά ιδρύματα θα προβαίνουν αναδρομικά στην παρακράτηση φόρου με το νέο συντελεστή, για τους τόκους που καταβλήθηκαν, πιστώθηκαν ή προέκυψαν από την 01-01-2013, ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αφορούν.

Άξιο προς επισήμανση είναι το γεγονός πως η κυβέρνηση έδωσε οδηγίες για την είσπραξη του επιπλέον φόρου 5% από τις τράπεζες, εφόσον αυτό είναι εφικτό, και την απόδοσή του στο Δημόσιο έως το τέλος Μαρτίου 2013. Αν πάλι δε γίνει αυτό τότε θα πρέπει ο δικαιούχος να καταβάλει τον επιπλέον φόρο 5% με δήλωση στη Δ.Ο.Υ. του μέχρι το τέλος Μαρτίου 2013.

Published in OUR TIPS

Από 1/1/2013 αυξήθηκε κατά 15% ο συντελεστή φορολόγησης επί των τόκων . Οι νέα αυτή διάταξη εφαρμόζεται επί των τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε σχέση με καταθέσεις, repos, αλλοδαπά ομόλογα, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, ελληνικά εταιρικά ομόλογα, πράξεις κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό.

Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5