Η κυβέρνηση έκανε νέες σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του νόμου 4152/2013 που αφορούν τις ρυθμίσεις χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για να υπαχθεί κάποιος οφειλέτης στην ρύθμιση.

Επιπλέον διευρύνεται από 5.000 σε 10.000 το όριο για την απαραίτητη προσκόμιση στοιχείων από τους οφειλέτες. Πιο συγκεκριμένα οι οφειλέτες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι θα έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν στο ύψος της μηνιαίας δόσης. Επιπλέον θα πρέπει να αποδεικνύουν σε περίπτωση που έχουν αδυναμία να εξοφλήσουν τις οφειλές τους τη δεδομένη χρονική στιγμή περιλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το εισόδημά τους, τα χρηματικά διαθέσιμά τους, την ακίνητη περιουσία τους και το σύνολο των οφειλών τους.

Με τη νέα εγκύκλιο του ΙΚΑ οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν ταυτόχρονα τις καθυστερούμενες εισφορές του πρώτου εξαμήνου του 2013 σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις («πάγια ρύθμιση») και να υπαχθούν στη ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των προηγούμενων ετών, μέχρι και σε 48 δόσεις («Νέα Αρχή»). Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι αν ο εργοδότης επιθυμεί την ταυτόχρονη υπαγωγή των οφειλών του στις διατάξεις της ρύθμισης της Νέας Αρχής και της Πάγιας Ρύθμισης θα πρέπει να υποβάλει σχετικές αιτήσεις για κάθε τύπο ρύθμισης, ενώ η καταβολή της πρώτης δόσης για κάθε ρύθμιση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά την ίδια ημέρα.

Published in OUR TIPS

Στο παρελθόν η κυβέρνηση είχε θεσπίσει νέα μέτρα όπου προέβλεπαν ότι το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο και το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ως γενικό έξοδο διαχείρισης.

Από εδώ και στο εξής οι διατάξεις αυτές θα αφορούν αποκλειστικά τις εισφορές που καταβάλλουν οι ασκούντες ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν θα καταλαμβάνουν τις εισφορές που καταβάλλονται από τα πρόσωπα. Ουσιαστικά δεν θα αποτελούν παραγωγική δαπάνη γι' αυτά προκειμένου να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα τους.

 

 
Published in OUR TIPS

Από 1 Απριλίου του 2013 καταργείται το επίδομα γάμου. Επιπλέον θα διακοπούν και πολλές από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνοντας στην σύμβαση. Από εδώ καις το εξής θα διατηρηθούν σε ισχύ μόνο οι όροι των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που αφορούσαν, τον εισαγωγικό βασικό μισθό ή ημερομίσθιο, τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας

Επιπρόσθετα από την 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ μία καινούργια ρύθμιση σχετικά με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Βάση της νέας ρύθμισης, ο κατώτατος μισθός δεν υποκαθιστά τους μισθούς που ορίζονται με κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας αλλά ορίζει τα κατώτατα όρια για όλη την οικονομία λαμβάνοντας υπόψη, την αγοραστική δύναμη των πλέον χαμηλότερα αμειβομένων και των εργαζομένων στον άτυπο τομέα της οικονομίας.

Published in OUR TIPS

Μέσα από εγκύκλιο της η κυβέρνηση βεβαίωσε πως από εδώ και στο εξής οι πολίτες θα μπορούν μέσω υπεύθυνης δήλωσης να χρησιμοποιούν αντίγραφα δημόσιων εγγράφων χωρίς να χρειάζεται η επικύρωσή τους από την δημόσια αρχή.

Επιπλέον ο κάθε πολίτης μέσω της λεγόμενης "αυτοπιστοποίησης" θα έχει την δυνατότητα να βεβαιώνει ο ίδιος στοιχεία για την οικογενειακή ή για την περιουσιακή του κατάσταση χωρίς να πηγαίνει στις αρμόδιες αρχές για τις απαραίτητες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά.

Published in OUR TIPS

Η κυβέρνηση έδωσε εντολή στους έφορους να ασκήσουν ποινική δίωξη σε όσους φορολογούμενους χρωστούν πάνω από 5,000ευρώ εφόσον έχει περάσει διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εξόφλησης.

Πιο συγκεκριμένα, σε εγκύκλιο που στάλθηκε από την κυβέρνηση τονίζεται πως : «κατά την διάρκεια χειρισμού πολλών υποθέσεων από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, παρατηρείται, το φαινόμενο της κατάθεσης αιτήσεων ποινικής δίωξης για το παραπάνω αδίκημα στα όρια της παραγραφής, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 111ΠΚ, είναι πενταετής (σχετ. ΟλΑΠ 2/2011). Προς αποφυγή του φαινομένου της παραγραφής αδικημάτων και προκειμένου να αποφευχθούν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των υπαλλήλων (παράβαση καθήκοντος, κακουργηματική απιστία σε βάρος του Δημοσίου κλπ.), εφιστάται n προσοχή των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. για την άμεση υποβολή αιτήσεων μόλις συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις».

Επιπλέον η κυβέρνηση σε άλλη εγκύκλιο της δίνει πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Πιο ειδικά με βάση τις τις διατάξεις της εγκυκλίου οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν από την Εφορία τους, διευκόλυνση τμηματικής εξόφλησης σε έως και 26 δόσεις οι οποίες με την υποβολή αιτήματος επανεξέτασης και υπό προϋποθέσεις, μπορούν να φτάσουν τις 48.

Published in OUR TIPS

Νέες αναδιαμορφώσεις στις ρυθμίσεις δημοσίου για τους οφειλέτες. Πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ευέλικτου πλαισίου ώστε να διευκολύνει τους φορολογούμενους που δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ουσιαστικά η κυβέρνηση στοχεύει:

  • Στην ελαστικοποίηση των αντικειμενικών κριτηρίων που λαμβάνει υπόψη του ο έφορος και με βάση τα οποία καθορίζεται ο αριθμός και το ποσό των μηνιαίων δόσεων.
  • Την ένταξη στην τμηματική εξόφληση των οφειλών μεγαλύτερου αριθμού οφειλετών του Δημοσίου με βάση το οικονομικό τους προφίλ και τη φορολογική τους συμπεριφορά. Στόχος είναι ο κάθε οφειλέτης να εξετάζεται ξεχωριστά και αν μέσω έγγραφων και παραστατικών αποδεικνύεται η οικονομική αδυναμία οι μηνιαίες τους δόσεις να μπορούν να φθάνουν μέχρι και τις 48 ή ακόμα να μην ξεπερνά τα 100 ευρώ.
  • Στην καθιέρωση κυμαινόμενων επιτοκίων προσαυξήσεων . Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου θα πρέπει ο αριθμός των δόσεων να αυξάνεται αντίστοιχα με την αύξηση του επιτοκίου .
Published in OUR TIPS

Νέα ρύθμιση δόθηκε από το υπουργείο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών. Πιο ειδικά για να διευκολυνθούν οι πολίτες θα παρέχεται η δυνατότητα ολοένα και περισσότερων μηνιαίων δόσεων. Ουσιαστικά, η ρύθμιση δίνει το δικαίωμα στις εφορίες να επιτρέπεται η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ακόμη και σε 26 ή και σε 48 μηνιαίες δόσεις.

Η νέα ρύθμιση δεν αναμένεται να είναι έτοιμη πριν από 1-2 μήνες. Στόχος του υπουργείου είναι να μπουν και οι τράπεζες στο "παιχνίδι" της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων, πιθανόν μέσω της δυνατότητας εξόφλησης σε άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών.

 

Published in OUR TIPS

Τo υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει μία νέα ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οι φορολογούμενοι θα προτείνουν στον έφορο το ποσό της δόσης που έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν κάθε μήνα αποδεικνύοντας φυσικά την οικονομική τους κατάσταση. Βάση των παραπάνω ο έφορος θα αποφασίζει για το ποσό της κάθε δόσης και τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων εξόφλησης της οφειλής.

Άξιο προς αναφορά είναι ότι το ποσό της δόσης θα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τα εισοδήματα του οφειλέτη. Έτσι θα γίνεται μια συλλογή στοιχείων όπου και θα κρίνεται η κάθε περίπτωση του φορολογούμενου ξεχωριστά.

Για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων του δημοσίου θα αποσταλούν από την κυβέρνηση με ηλεκτρονικές επιστολές ή μέσω ταχυδρομείο ειδοποιητήρια όπου οι ίδιοι οι φορολογούμενοι μέσα σε χρονικό διάστημα 20 ημερών θα πρέπει να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ώστε να αποφύγουν τις κατασχέσεις των περιουσιακών τους στοιχείων.

Published in OUR TIPS

Από 1/1/2013 αυξήθηκε κατά 15% ο συντελεστή φορολόγησης επί των τόκων . Οι νέα αυτή διάταξη εφαρμόζεται επί των τόκων που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε σχέση με καταθέσεις, repos, αλλοδαπά ομόλογα, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, ελληνικά εταιρικά ομόλογα, πράξεις κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό.

Published in OUR TIPS
Page 1 of 4

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5