Από εδώ και στο εξής θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 1.500 ευρώ για κάθε ανασφάλιστο απασχολούμενο. Το πρόστιμο θα πληρώνεται στις ΔΟΥ με έκπτωση 40% στην περίπτωση που εξοφλείται εμπρόθεσμα. Στόχος της κυβέρνησης είναι να τερματιστεί η εισφοροδιαφυγή και να μειωθούν τα ποσοστά των ανασφάλιστα απασχολούμενων που έχουν φτάσει το 36% - 45%.

 
Published in OUR TIPS

Νέες ρυθμίσεις από εδώ και στο εξής σχετικά με την ασφάλιση των ΙΧ οχημάτων. Μετά από απόφαση της κυβέρνησης οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων θα πληρώνουν μεγάλα πρόστιμα. Πιο συγκεκριμένα οι ανασφάλιστοι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν ειδοποιητήριο από την ΓΓΠΣ με το οποίο θα καλούνται εντός 8 ημερών να προχωρήσουν στην ασφάλισή του, καταβάλλοντας και παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 250 ευρώ. Σε περίπτωση που γίνει ξανά έλεγχος από την αστυνομία και το ΙΧ παραμένει ανασφάλιστο τότε θα αφαιρείται το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας για δέκα ημέρες και θα επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ, εάν το ανασφάλιστο όχημα είναι επιβατικό ΙΧ, και πρόστιμο 250 ευρώ, εάν αφορά δίκυκλα.

Published in OUR TIPS

Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιβάλει αυστηρά πρόστιμα σε όσες ΑΕ και σε ΕΠΕ δεν έχουν φορολογικό πιστοποιητικό. Πιο συγκεκριμένα όταν δεν υπάρχει φορολογικό πιστοποιητικό θα γίνεται φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια φορολογική αρχή και ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί θα επιβάλλεται πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

Published in OUR TIPS

Μέχρι τις 30 Απριλίου έχουν την δυνατότητα οι εργοδότες να καταβάλουν το σύνολο των εισφορών τους για παλαιούς ασφαλισμένους, και πιο συγκεκριμένα για εκείνους που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993.

Το ΙΚΑ μέσα από την εγκύκλιο του δίνει το δικαίωμα σε όλους τους υπόχρεους εργοδότες να ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και ορίζει ότι οι διαφορές εισφορών μηνών Ιανουαρίου 2013 και Φεβρουαρίου 2013 που θα προκύψουν από το νέο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των «παλαιών» ασφαλισμένων, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν καταβληθούν μέχρι 30/4/2013. Άξιο προς αναφορά είναι το γεγονός πως αν οι εισφορές καταβληθούν μετά από τις 30 Απριλίου τότε οι υπόχρεοι θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη.

Published in OUR TIPS

Μέχρι τις 15 Απριλίου έχουν διορία οι ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων να ασφαλίσουν τα οχήματα τους. Μετά την λήξη της προθεσμίας όλοι οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων αυτοκινήτων θα πληρώσουν το πρόστιμο των 250 ευρώ. Οι ανασφάλιστοι θα λάβουν ειδοποιητήριο από την ΓΓΠΣ και μέσα σε διάστημα 8 ημερών θα πρέπει να προχωρήσουν στην ασφάλισή του οχήματος και να πληρώσουν το αντίτιμο των 250 ευρώ.

Θα πρέπει να αναφερθεί πως όσοι κυκλοφορούν ανασφάλιστοι θα αφαιρείται θα αφαιρείται το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας για δέκα ημέρες και θα επιβάλλεται πρόστιμο 500 για τα ΙΧ και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Published in OUR TIPS

Νέες ρυθμίσεις προβλέπονται από την κυβέρνηση για την παράνομη απασχόληση επιδοτούμενων ανέργων. Από εδώ και στο εξής πρόστιμο από 3.000 ευρώ- 5.000 ευρώ θα λαμβάνει ο κάθε εργοδότης όταν απασχολεί παράνομα επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ άνεργο και όταν για κάθε επιδοτούμενο άνεργο έχει προηγηθεί εικονική καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον ίδιο εργοδότη.

Επιπλέον, θα αντιμετωπίζει αντίστοιχες κυρώσεις και ο άνεργος. Πιο ειδικά σε κάθε απασχολούμενο - επιδοτούμενο άνεργο, θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1 μηνιαίου βασικού επιδόματος ανεργίας και αποστέρηση του δικαιώματος λήψης επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα 2 ετών από την έκδοσης της απόφασης διακοπής της επιδότησης.

Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5