Η κυβέρνηση έδωσε παράταση στις συγκεντρωτικές καταστάσεις μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων μετά την παράταση θα γίνεται ανά ΑΦΜ με το τελευταίο ΑΦΜ να λήγει στο τέλος Νοεμβρίου.

 
Published in OUR TIPS

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε νέα παράταση στην υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) μέχρι τις 8η Ιουλίου. Πιο ειδικά, το χρονικό διάστημα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι από 01/01/2013 έως 08/07/2013.

Published in OUR TIPS

Η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης - «πόθεν έσχες» θα παραταθεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2013. Η αρχική ημερομηνία που οι φορολογούμενοι ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ήταν μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Published in OUR TIPS

Δόθηκε νέα παράταση στην προθεσμία ετήσιων δηλώσεων νομικών προσώπων. Πιο ειδικά η παράταση δόθηκε μέχρι και τις 8 Ιουλίου 2013. Έτσι όλοι οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλλον ηλεκτρονικά τις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Άξιο προς αναφορά είναι πως η συγκεκριμένη παράταση ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ.

Published in OUR TIPS

Η κυβέρνηση έδωσε παράταση για τις δηλώσεις φυσικών προσώπων. Πιο συγκεκριμένα, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου ως εξής:

Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013,
για ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013,
για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013,
για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013,
για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013
και για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013.

Published in OUR TIPS

Το ΥΠΟΙΚ έδωσε παράταση μέχρι τις 19 Ιουλίου για τον τύπο και το περιεχόμενο του Ε7. Πιο ειδικά δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις :

  • για το τύπο και περιεχόμενο του Ε7
  • για τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής
  • για τον τύπο και το περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με
    μαγνητικό μέσο.
  • για τον τύπο και το περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου
Published in OUR TIPS

Η κυβέρνηση έδωσε παράταση στην υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για Ο.Ε ΚΑΙ Ε.Ε. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων θα είναι η 26η Ιουνίου 2013.

 
Published in OUR TIPS

Τέλη Ιουνίου και πιο συγκεκριμένα στις 25 Ιουνίου θα αποφασιστεί πότε θα υποβληθούν οι δηλώσεις για την φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Εκτιμάται πως η παράταση της υποβολής των δηλώσεων θα είναι στα τέλη Αυγούστου και αυτό διότι οι πιο πολλές δηλώσεις θα συσσωρευθούν στο τέλος της προθεσμίας που κανονικά λήγει στις 30 Ιουνίου.

 
Published in OUR TIPS

Παρατείνετε μέχρι και τις 15 Ιουλίου:

  • Η προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ.
  • Η δήλωση της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, που έληξε μέχρι 31.Δεκεμβρίου του 2012.

 

Published in OUR TIPS

Νέα παράταση δόθηκε από την κυβέρνηση για την προθεσμία υποβολής δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων. Πιο ειδικά παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων νομικών προσώπων μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2013. Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί πως η προθεσμία ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ.

Published in OUR TIPS
Page 1 of 4

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5