Κάθε μήνα αντί για δίμηνο θα πληρώνουν στον ΟΑΕΕ τις ασφαλιστικές τους εισφορές οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τον επόμενο χρόνο. Η παραπάνω αλλαγή αναμένεται να γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2014. Στόχος της κυβέρνησης είναι να βελτιώσει την ροή των εσόδων.

Published in OUR TIPS

Επανεξετάζεται η διάταξη για επιβολή φόρου στις επιχειρήσεις υπέρ του ΟΑΕΕ. Η παραπάνω διάταξη παρόλο που είναι ήδη ψηφισμένη δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Η κυβέρνηση μέσω της επανεξέτασης της διάταξης στοχεύει στην διάσωση του ΟΑΕΕ και στην εξοικονόμηση ενός σημαντικού ποσού που θα δώσει ανάσα στα ελλείμματα του ΟΑΕΕ. Αξίζει να αναφερθεί πως το ποσοστό του ειδικού αυτού φόρου θα είναι μεγαλύτερο από το 2 τοις χιλίοις, χωρίς ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί το τελικό ποσοστό.

Επιπλέον το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί πως μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου  θα έχουν φανεί τα αποτελέσματα της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, για να διαπιστωθεί εάν τα χρέη που υπάρχουν μπορούν να περιοριστούν.

Published in OUR TIPS

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών προκειμένου να εξυπηρετήσει περισσότερο τους ασφαλισμένους του ενεργοποίησε τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες. Πιο ειδικά από την Τρίτη 25 Ιουνίου όλοι οι ασφαλισμένοι θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ και να μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση και συνταξιοδότηση. Συγκεκριμένα θα τους δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώνουν βεβαιώσεις εισφορών, να εκτυπώνουν το τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων, να εκτυπώνουν βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων για φορολογική χρήση και γενικά να ενημερώνονται για το συνταξιοδοτικό τους.

Published in OUR TIPS

Ο ΟΑΕΕ αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να θέσει σε λειτουργιά την ηλεκτρονική υπηρεσία ώστε όλοι οι ασφαλισμένοι να έχουν καλύτερη και γρηγορότερη πρόσβαση .Πιο συγκεκριμένα όλοι οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι θα έχουν την δυνατότητα μέσω της διαδικτυακής τους πρόσβασης να :

  • Υπολογίζουν το ποσό της σύνταξης τους, για τα ταμεία ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ.
  • Εκτυπώνουν Βεβαιώσεις Εισφορών του προηγούμενου έτους.
  • Παρακολουθούν και να ενημερώνονται για την πορεία εξέλιξης του συνταξιοδοτικού αιτήματός τους, που έχουν υποβάλλει στον ΟΑΕΕ.
  • Εκτυπώνουν Τρίμηνο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων.
  • Εκτυπώνουν Βεβαιώσεις Αποδοχών Συνταξιούχων για φορολογική χρήση.

Published in OUR TIPS

Σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του ΟΑΕΕ η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη πληρωμή θα θεωρηθεί η 2 Απριλίου. Ουσιαστικά εμπρόθεσμες πληρωμές θα θεωρηθούν αυτές που έληγαν στο τέλος Μαρτίου και θα καταβληθούν στις 2 Απριλίου. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση της διοίκησης θα ισχύσει τόσο για τις εντολές πληρωμής, όσο και για τις άμεσες χρεώσεις και τις εσωτερικές εισπράξεις.

Published in OUR TIPS

Βάση του άρθρου 3 του Ν4087/16-10-2012 o Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) ενημερώνει τους ασφαλισμένους του ότι δίνεται νέα δυνατότητα ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών με ευνοϊκούς όρους, επιλέγοντας είτε προσωρινό διακανονισμό είτε νέα ρύθμιση. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται έκπτωση από τα τέλη καθυστέρησης έως 100%, μικρό ποσό δόσης, αναστολή αναγκαστικών μέτρων, κ.λ.π.

Οδηγίες και διευκρινίσεις θα δίνονται από τα Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού εντός των επόμενων ημερών.
 

Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5