Μόνο πέντε ημέρες έμειναν μέχρι την λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σύμφωνα και με τις παρατάσεις που είχαν δοθεί ήταν στις 30 Αυγούστου όμως σύμφωνα με τις πρόσφατες διατάξεις του υπουργείου η προθεσμία λήγει την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου.

 

Published in OUR TIPS

Ανοικτή θα μείνει η εφαρμογή για τις δηλώσεις και μετά την λήξη των καταληκτικών ημερομηνιών. Ειδικότερα, η ΓΓΠΣ θα δέχεται όλες τις δηλώσεις, και μετά την λήξη των καταληκτικών ημερομηνιών, χωρίς όμως να έχει αποφασιστεί εάν οι δηλώσεις αυτές θα εκκαθαρίζονται ως εμπρόθεσμες ή ως εκπρόθεσμες.

Published in OUR TIPS

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης επιβεβαίωσε πως δεν θα δοθεί καμία παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Κανένας φορολογούμενος δεν θα πρέπει να αμελήσει τις υποχρεώσεις του διότι προς το παρών δεν θα δοθεί καμία παράταση στις δηλώσεις.

Published in OUR TIPS

Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης για πρώτη φορά από εδώ και στο εξής οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν ακόμα και τους τόκους του ενός λεπτού. Ακόμα και στη περίπτωση που οι τόκοι είναι 0,01 ευρώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στη τράπεζα τους ώστε να παραλάβουν την εκάστοτε βεβαίωση.

Published in OUR TIPS

Από τις 20 Μαΐου δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις φορολογικές δηλώσεις του 2013 μέσω Taxisnet. Πιο συγκεκριμένα η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων ανεξάρτητα από το ΑΦΜ είναι η 30/6 για όλους τους φορολογούμενους.

Έτσι όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά τους τόκους των καταθέσεων αλλά και όλα τα εισοδήματά τους καθώς και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για όλα τους τα ακίνητα. Επιπλέον θα πρέπει να δηλώνεται και το ΑΜΚΑ από τα προστατευόμενα μέλη για διαπιστώνεται εάν λαμβάνουν κάποιο εισόδημα.

Άξιο προς αναφορά είναι πως όσοι αμείβονται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αλλά θεωρούνται ως μισθωτοί πρέπει να το δηλώσουν για να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ και όχι 650 ευρώ.

Published in OUR TIPS

Η κυβέρνηση έλαβε νέα μέτρα για τις δηλώσεις ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα στο εφετινό Ε9 θα γίνεται δήλωση όλων των ακινήτων. Ετσι λοιπόν συμφωνήθηκε από την κυβέρνηση να δηλωθούν όλα τα ακίνητα και τα αγροτεμάχια εντός και εκτός σχεδίου στο δήλωση Ε9 του 2013.

 


Published in OUR TIPS

 

Σύμφωνα με το υπουργείο θα ανασταλεί η υποβολή των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν υπογράψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν υπογράψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2011.

 

Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5