Χωρίς Αριθμό Φορολογικού Μητρώου θα μείνουν όσες επιχειρήσεις χρωστούν στο Δημόσιο. Όσες επιχειρήσεις έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τότε η εφορία θα προχωρεί άμεσα στην απενεργοποίηση του ΑΦΜ των νομικών προσώπων μπλοκάροντας με αυτό τον τρόπο όλες τις συναλλαγές και κάθε οικονομική δραστηριότητά τους.

Αξίζει να αναφερθεί πως όσες επιχειρήσεις «χάσουν» τον ΑΦΜ τους, δεν θα έχουν την δυνατότητα να:

  • συναλλάσσονται με άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες ή με χώρες της Ε.Ε.
  • να λαμβάνουν χρήματα ή δάνειο από τις τράπεζες
  • να πληρώνονται για συναλλαγές τους από το Δημόσιο
  • να εισπράττουν επιστροφές φόρων
  • να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις,
  • να μεταβιβάζουν ακίνητα και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς.

Με τη νέα αυτή διάταξη η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει τις επιχειρήσεις να κανονίσουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο για να πάρουν πίσω τον ΑΦΜ τους.Published in OUR TIPS

Νέα παράταση δόθηκε στην υποβολή των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2013 των φυσικών προσώπων, με Α.Φ.Μ. που τελειώνει σε 1 και 2. δηλώσεων. Η προθεσμία που έληγε σήμερα παρατείνεται μέχρι και τις 26/7/2013.

 
Published in OUR TIPS

Από 1η Ιανουαρίου του 2013 προωθείται Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία προβλέπεται η συνείσπραξη του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με καταληκτική ημερομηνία την 15η -20η ημέρα του επόμενου της απασχόλησης μήνα, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου.

Ουσιαστικά η ακολουθούμενη πρακτική από το ΙΚΑ ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και την μισθολογική περίοδο 9ου/2012, θα συνεχιστεί  μέχρι και την μισθολογική περίοδο Δεκεμβρίου 2012.

Πιο αναλυτικά , για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μηνών Οκτωβρίου 2012, Νοεμβρίου 2012 και Δεκεμβρίου 2012 καθώς και του Δώρου Χριστουγέννων 2012 θα ισχύσουν οι παρακάτω προθεσμίες:

  • Οκτώβριος 2012: από 1/11/2012 έως 30 /11/2012
  • Νοέμβριος 2012: από 3/12/2012 έως 31 /12/2012
  • Δεκέμβριος 2012: από 2/1/2013 έως 31/1 /2013
  • Δώρο Χριστουγέννων 2012: από 2/1/2013 έως 28/2/2013
Published in OUR TIPS

Σύμφωνα με παλιότερη εγκύκλιο ΠΟΛ.1101/19.3.2002, παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών , τελών και βεβαιωμένων χρεών για τις ΔΟΥ στις οποίες διακόπτεται η λειτουργία τους ή παραμένουν κλειστές από λόγους ανώτερης βίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο λόγοι ανωτέρας βίας θεωρούνται η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, η μεταστέγαση των Δ.Ο.Υ., η ύπαρξη βλάβης στο σύστημα ΤΑΧIS, οι γενικές συνελεύσεις εφοριακών υπαλλήλων σε εργάσιμες ώρες και οι απεργίες τραπεζικών ή εφοριακών υπαλλήλων και ο ΑΦΜ τους τελειώνει σε ψηφίο, του οποίου η λήξη συμπίπτει με την ημέρα που η συγκεκριμένη Δ.Ο,Υ παρέμεινε κλειστή,μέχρι την εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας της για το κοινό.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Δ.Ο.Υ. παραμένουν κλειστές λόγω ανωτέρας βίας, οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων και καταβολής βεβαιωμένων χρεών μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα επαναλειτουργίας τους.

Πιο συγκεκριμένα παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής περιοδικών, εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ , ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων και δηλώσεων INTRASTAT των υποκειμένων αρμοδιότητας των ΔΟΥ στις οποίες κάθε φορά διακόπτεται η λειτουργία τους.

Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5