Την καθιέρωση ενός νέου συστήματος ελέγχου θα εφαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών ώστε οι πολίτες να ζητούν τις αποδείξεις καταναλωτικών δαπανών και υπηρεσιών. Ουσιαστικά, το υπουργείο θα αναγνωρίζει συγκεκριμένες κατηγορίες αποδείξεων και στο τέλος κάθε έτους θα ανακοινώνεται η λίστα με τις αποδείξεις που θα μετράνε στην Εφορία, ενώ θα επιστρέφεται στους καταναλωτές το 30% της αξίας τους, δηλαδή ποσοστό πολύ πάνω από τον ανώτερο συντελεστή ΦΠΑ 23%. Αξίζει να αναφερθεί πως σε περιπτώσεις υπηρεσιών όπως είναι η εστίαση, όπου ο ΦΠΑ είναι πλέον 13%, η έκπτωση - επιστροφή φόρου θα κινείται περίπου στο 20% επί της αξίας των αποδείξεων.


Published in OUR TIPS

Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών όλα τα φυσικά πρόσωπα με έσοδα κάτω από 10,000 θα απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων λιανικής. Πιο ειδικά, αν τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων και η παροχή υπηρεσιών δεν είχαν υπερβεί τα 10,000ευρώ θα έχουν πλέον την δυνατότητα να απαλλαχτούν από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων λιανικής.

Αξιοσημείωτο είναι πως από την παραπάνω απαλλαγή θα εξαιρεθούν πρόσωπα που:

  • ασκούν ελευθέριο επάγγελμα,
  • πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό άνω του 60% από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ,
  • εξάγουν τα αγαθά τους ανεξαρτήτως ποσοστού,
  • αλλά και ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής η φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, και οι γιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων.
Published in OUR TIPS

Το οικονομικό επιτελείο στις αρχές του νέου έτους θα επιβάλει αύξηση της ποινής επί της αξίας των αποδείξεων που δεν έχουν συλλεγεί, σε 21% από 10% που ισχύει για τα εισοδήματα του 2012. Στόχος είναι οι φορολογούμενοι να συλλέγουν αποδείξεις και παραστατικά αξίας ίσης με το 25% του πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματός τους.

Σημαντικό προνόμιο από την συλλογή αποδείξεων είναι η έκπτωση φόρου. Πιο αναλυτικά μέσα από την συλλογή των αποδείξεων ο φορολογούμενος θα εξασφαλίζει έκπτωση 1.950 ευρώ από τον τελικό φόρο, η οποία θα παρέχεται για εισοδήματα έως 18.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από τις 18.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι το επίπεδο των 29.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα πάνω από 29.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται περαιτέρω κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 43.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις που για εισοδήματα άνω των 43.000 ευρώ δεν έχουν συγκεντρωθεί οι απαιτούμενες αποδείξεις  οι φορολογούμενοι μπορεί να πληρώσουν κάποιο πέναλτι επί της διαφοράς.

Published in OUR TIPS

Από εδώ και το εξής μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να συνεχίσουν να μαζεύουν αποδείξεις για να εξασφαλίσουν τη σταθερή έκπτωση φόρου των 1.950 ευρώ που θα προβλέπει η νέα φορολογική κλίμακα και το νέο σύστημα φορολόγησης των μισθωτών και συνταξιούχων που σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο το μέτρο των αποδείξεων δεν θα αλλάξει. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εξακολουθούν συλλέγουν αποδείξεις, η συνολική αξία των οποίων θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 25% του εισοδήματος τους (πραγματικού ή τεκμαρτού) για να δικαιούνται την έκπτωση φόρου. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες αποδείξεις οι φορολογούμενοι θα υποστούν πέναλτι φόρου 10% επί της διαφοράς μεταξύ της αξίας των αποδείξεων που θα έχουν μαζέψει και της αξίας των αποδείξεων που ισοδυναμεί με το 25% του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ ετησίου δηλωθέντος ή ετησίου τεκμαρτού εισοδήματος.

Οι νέες ρυθμίσεις που προβλέπονται πλέον για τη φορολόγηση των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων είναι:

  • Νέα φορολογική κλίμακα για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με τρία μόνο φορολογικά κλιμάκια .Το πρώτο κλιμάκιο προβλέπεται να εκτείνεται μέχρι τις 25.000 ευρώ και να έχει συντελεστή φόρου 21%, το δεύτερο κλιμάκιο προβλέπεται να ξεκινά από τις 25.001 ευρώ, να φθάνει μέχρι τις 47.000 ευρώ και να έχει συντελεστή φόρου 36% και το τρίτο κλιμάκιο προβλέπεται να είναι το υπερβάλλον των 47.000 ευρώ και να έχει συντελεστή 45%. Με το σύστημα αυτό θα προβλέπεται η σταθερή μείωση φόρου 1.950 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 18.000 ευρώ και θα προκαλεί εμμέσως την αύξηση του αφορολογήτου ορίου από τις 5.000 στις 9.000 ευρώ.
  • Επιπλέον καταργείται το αφορολόγητο όριο για τα προστατευόμενα τέκνα. Τα αφορολόγητα όρια για τα παιδιά ανέρχονται σε 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα σε 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο από το τρίτο και τα επόμενα.
  • Θα σταματήσουν να υπάρχουν οι φοροαπαλλαγές. Ειδικότερα, καταργούνται ρυθμίσεις που προβλέπουν ότι από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής κλίμακας αφαιρείται το 10% των δαπανών για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα συνεχίσουν να εκπίπτουν μόνο οι δαπάνες για νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, δωρεές, χορηγίες και διατροφή προς την πρώην ή τον πρώην σύζυγο.
  • Παράλληλα θα μειωθούν τα τεκμήρια διαβίωσης μέχρι και 37% στις κατοικίες και μέχρι 44% στα Ι.Χ. αυτοκίνητα. Επιπλέον προβλέπεται και μείωση 25% για τα σκάφη ανοιχτού τύπου ταχύπλοα και μη καθώς ακόμη μείωση της ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης σε 2.000 ευρώ από 3.000 ευρώ για το άγαμο και σε 3.000 ευρώ από 5.000 ευρώ που ισχύει σήμερα για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
  • Τέλος στα καθαρά εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων θα θεσπιστεί μίνι φορολογική κλίμακα με δυο συντελεστές 26% και 33%.. Τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων τα οποία προέρχονται από ατομικές επιχειρήσεις ή από ελευθέρια επαγγέλματα θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ με συντελεστή 26% και πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρώ με 33%.Το αφορολόγητο όριο θα καταργηθεί και για αυτά τα φυσικά πρόσωπα.

 

Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5