Νέα παράταση δίνει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τις Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 12/2013 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μέχρι 28/2/2014

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο ορίζεται ότι:

"Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή της Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 12/2013, κατά την οποία εντάσσονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., Τ.ΑΠ.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4225/2014 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφασίζει την παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 12/2013 μέχρι 28/2/2014.
Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των κατά νόμο οριζόμενων προθεσμιών."

Το υπουργείο Οικονομικών για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής όρισε από 1η Ιανουαρίου την μηνιαία  ηλεκτρονική υποβολή των ΑΠΔ. Στόχος όλου αυτού είναι να εντοπίζονται ευκολότερα οι εργοδότες που δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι οι εργοδότες ανεξάρτητα από τον αριθμό μητρώου της επιχείρησής τους (ΑΜΕ), έχουν την υποχρέωση κάθε μήνα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την ΑΠΔ που αφορά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησης (π.χ. για την περίοδο απασχόλησης μηνός Ιουνίου θα υποβάλλεται η ΑΠΔ από την 1η έως την 31η του μηνός Ιουλίου).

 Την ίδια ηλεκτρονική διαδικασία θα ακολουθήσουν το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού οι οποίοι θα υποβάλλουν με τον ίδιο τρόπο τις ΑΠΔ σε μηνιαία βάση, ωστόσο οι δηλώσεις τους θα αφορούν τον προ-προηγούμενο μήνα απασχόλησης. (π.χ. για την περίοδο απασχόλησης μηνός Ιουνίου θα υποβάλλεται η ΑΠΔ από την 1η έως την 31η του μηνός Αυγούστου.) 

Published in OUR TIPS

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο οι υπόχρεοι σε ασφαλιστικές κρατήσεις οφείλουν να καταβάλλουν τις εισφορές στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον ημερολογιακό μήνα εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Οικονομικών όρισε νέα προθεσμία για την υποβολή των Α.Π.Δ όπου πλέον θα υποβάλλονται κάθε μήνα έναντι κάθε τριμήνου όπως ήταν η παλαιότερη ρύθμιση. Έτσι η καταβολή των εισφορών μηνός Οκτωβρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 7η Νοεμβρίου, και οι Α.Π.Δ. μηνός Οκτωβρίου θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στον Νοέμβριο στις ανάλογες προθεσμίες.

 

Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5