Σε αλλαγές προχώρησε η κυβέρνηση ώστε να διασφαλίσει την είσπραξη του ενιαίου φόρου ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα από τα τέλη του Σεπτεμβρίου αλλά και όλο το 2014 θα γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι:

  • Η ΓΓΠΣ θα κάνει συνεχείς διασταυρώσεις με τα στοιχεία που θα δηλωθούν στο έντυπο Ε9 ώστε να εντοπίζονται ευκολότερα τα ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί.
  • Κατασχέσεις ακινήτων ακόμα και για μικρά χρέη προς την εφορία που προκύπτουν από τη μη καταβολή του ενιαίου φόρου.
  • Άμα τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν τον ενιαίο φόρο τους δεν θα τους δίδεται φορολογική ενημερότητα.
  • Έλεγχοι κατά προτεραιότητα σε όσους χρωστούν τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Θα εκδοθεί εντολή να ελέγχονται από τις εφορίες αν καταβάλλονται οι δόσεις για την πληρωμή του ενιαίου φόρου ακινήτων.
Published in OUR TIPS

Από εδώ και στο εξής τίθεται σε λειτουργία η υπηρεσία εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΑΠ έτους 2010. Πιο συγκεκριμένα μέσα από την διαδικτυακή σελίδα του υπουργείου οι φορολογούμενοι θα έχουν την δυνατότητα μέσα από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του περιουσιολογίου να εκτυπώσουν το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φ.Α.Π. έτους 2010.

Επιπλέον η κυβέρνηση έδωσε χρονικό περιθώριο μέχρι και τις 31/07/ 2013 σε όλους του υπόχρεους που θέλουν να κάνουν τις οποιαδήποτε διορθώσεις των ακινήτων του 2010. Φυσικά η δυνατότητα διόρθωσης θα δίνεται μόνο στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, με τα στοιχεία των ακινήτων ή την προσδιορισμένη φορολογητέα αξία αυτών, όπως αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα – δήλωση Φ.Α.Π..

Published in OUR TIPS

Μειωμένη  κατα 15% θα είναι η ειδική εισφορά όλων των φορολογούμενων για την φετινή χρονιά. Επιπλέον όσοι φορολογούμενοι έχουν ατομική περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ, θα πληρώσουν και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2013.

Ο νέος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων που θα επιβληθεί σε όλα τα ακίνητα θα θεσμοθετηθεί φέτος, αλλά ουσιαστικά θα έχει ισχύ από το 2014. Η κυβέρνηση μέσω της εφαρμογής του ενιαίου φόρου στοχεύει στην αποπληρωμή των φόρων  ανάλογα με το ύψος της περιουσίας του κάθε φορολογούμενου.

Published in OUR TIPS

Το υπουργείο οικονομικών κάνει νέες σκέψεις για την μείωση του φόρου μεταβίβασης των ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα τα σχέδια του υπουργείου προβλέπουν ο νέος συντελεστής του φόρου μεταβίβασης να μειωθεί στο 3% έως 6% ανάλογα με την αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου. Ο φόρος θα υπολογίζεται βάσει κλίμακας.

Επιπλέον η κυβέρνηση σχεδιάζει και νέα μείωση του μη φορολογικού κόστους των μεταβιβάσεων ακινήτων καθώς επίσης και μείωση των αμοιβών των συμβολαιογράφων προκειμένου  να μειωθεί το κόστος των μεταβιβάσεων.

Published in OUR TIPS

Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών στα ακίνητα ώστε να υπάρξει σύγκλιση με τις αγοραίες τιμές τους. Στόχος όλης αυτής της αναπροσαρμογής είναι να μειωθούν στα χαμηλότερα επίπεδα οι εμπορικές τιμές των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων ώστε στις περιοχές που βρίσκονται τα ακίνητα να προσαρμοστούν ανάλογα και οι φόροι που καταβάλλονται σήμερα στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Άξιο προς αναφορά είναι ότι με το νέο φόρο που θα επιβληθεί οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων θα επεκταθούν πανελλαδικά και θα επιβαρυνθούν ακόμα και τα αγροτεμάχια.

Published in OUR TIPS

Νέες αλλαγές έρχονται σε φορολογικούς συντελεστές και αφορολόγητα κάθε είδους φόρου μεταβίβασης καθώς και η καθιέρωση ενός νέου συστήματος καθορισμού των αντικειμενικών τιμών, προκειμένου να «ευθυγραμμιστούν» με τις εμπορικές τιμές.

Ουσιαστικά οι αντικειμενικές αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό όλων των φόρων στην ακίνητη περιουσία. Με την ευθυγράμμιση μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών τιμών, θα επιχειρηθεί να εξαλειφθούν και η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος με «όχημα» τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Με το νέο σύστημα καθορισμού των αντικειμενικών τιμών:

  • Διατηρείται ουσιαστικά ένας μηχανισμός διοικητικού καθορισμού των τιμών, δηλαδή υπάρχει ένας κεντρικός καθορισμός των τιμών, προκειμένου να μην επιστρέψουμε στο σύστημα της «εκτίμησης» των εμπορικών από εργαζομένους στις Εφορίες, που στο παρελθόν είχε οδηγήσει σε φαινόμενα συναλλαγής και εκβιασμών μεταξύ εφοριακών και φορολογουμένων.
  • Επιχειρείται η ευθυγράμμιση των αντικειμενικών τιμών με τις εμπορικές τιμές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται λόγω της διαφοράς μεταξύ των δύο τιμών. Μια πολύ διαδεδομένη μορφή ξεπλύματος χρήματος ήταν η αγορά ακινήτων στην αντικειμενική τιμή και η πώλησή τους στη συνέχεια στην κατά πολύ υψηλότερη εμπορική. Το «κέρδος» που αποκομιζόταν ήταν και το χρήμα από φοροδιαφυγή που ξεπλενόταν.
  • Επιπλέον, η διαφορά μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών τιμών συντηρούσε και τη φοροδιαφυγή σε όλο το κύκλωμα της οικοδομής. Επίσης, και οι οικοδομικές επιχειρήσεις πωλούσαν ακίνητα τυπικά στις αντικειμενικές τιμές, ενώ εισέπρατταν το τίμημα στις κατά πολύ υψηλότερες εμπορικές τιμές. Άξιο προς αναφορά είναι πως από 1/1/2013 έρχονται παρεμβάσεις για τη μείωση των αφορολόγητων ορίων σε κληρονομιές, γονικές παροχές και δωρεές, επιβολή φόρου υπεραξίας στους πωλητές ακινήτων και μείωση του συντελεστή του φόρου μεταβίβασης για τους αγοραστές.
    λλαγές και στη φορολογία κατοχής ακίνητης περιουσίας. Ειδικότερα, το «χαράτσι» στα ακίνητα (ΕΕΤΗΔΕ) και ο ΦΑΠ συγχωνεύονται σε έναν νέο, ενιαίο φόρο ακινήτων, ο οποίος θα υπολογίζεται με βάση ειδική κλίμακα.
  • Η κλίμακα του νέου φόρου αναμένεται να έχει τουλάχιστον οκτώ κλιμάκια και συντελεστές που θα ξεκινούν από το 0,2% και θα φτάνουν έως και το 2%. Επίσης, με τον νέο φόρο θα φορολογούνται και τα αγροτεμάχια.

 

 

 

Published in OUR TIPS

Ένα ερώτημα που απασχολεί είναι τι προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο για το έτος 2013. Για την ένταξη όλων των ακινήτων στο νέο ενιαίο φόρο, προβλέπεται ένας «στρεμματικός» φόρος ή κατ' αποκοπή φόρος «ανά ιδιοκτησία» σε όλα τα αγροτεμάχια, οικόπεδα και κτήματα εκτός σχεδίου, ακόμα και στις αγροτικές καλλιεργούμενες εκτάσεις.
 
Ειδικότερα, το οικονομικό επιτελείο σε πρώτη φάση προβλέπει οριζόντιο και μικρό φόρο στα αγροτεμάχια με 5 έως 10 ευρώ το στρέμμα ή μέχρι 50 ευρώ ανά ιδιοκτησία. Σε δεύτερη φάση, κύριο ρόλο στη φορολογία θα παίζουν οι αντικειμενικές. Αφού ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο θα αυξηθούν και θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα οι αντικειμενικές τιμές για τα εκτός σχεδίου κτήματα και σταδιακά θα εξομοιωθούν με τις υπόλοιπες που ισχύουν για τα ακίνητα εντός σχεδίου

Το συγκεκριμένο σύστημα υπολογίζεται ότι θα φθάσει στην πλήρη εφαρμογή προς το τέλος του επόμενου έτους. Τα ακίνητα εκτός σχεδίου θα προστίθενται στην υπόλοιπη περιουσία του φορολογούμενου και το σύνολο θα αποτελέσει τη φορολογητέα βάση για τον προσδιορισμό του νέου ενιαίου φόρου. Αυτό ερμηνεύεται ότι αν κάποιος έχει στην κατοχή του ένα αγροτεμάχιο και ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου και ταυτόχρονα έχει μια κατοικία και ένα οικόπεδο εντός σχεδίου αυτά θα προστίθενται και επί του αθροίσματος της αξίας τους θα υπολογίζεται ο ενιαίος φόρος.

Για την καταγραφή των αναλυτικών στοιχείων θα ανοίξει ηλεκτρονική πύλη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών για την υποβολή του Ε9 από φορολογούμενους που κατέχουν ακίνητα εκτός σχεδίου.

Published in OUR TIPS

Ενόψει της επικαιροποίησης της εφαρμογής Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων για την υποβολή Δηλώσεων έτους 2012, η τρέχουσα εφαρμογή δεν θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 19/10/2012 και ώρα 13:00.

Οι υπόχρεοι που έχουν πραγματοποιήσει διορθώσεις στην εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης για τα έτη 2010 ή/και 2011 και δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία, πρέπει να προβούν στην οριστικοποίηση ή την ακύρωση των προσωρινών τους δηλώσεων Ε9, το αργότερο μέχρι την ως άνω ημερομηνία. Διαφορετικά, με το άνοιγμα της νέας εφαρμογής θα πρέπει να καταχωρηθούν εκ νέου.

Published in OUR TIPS

Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει νέες αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων,των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων μέσω της επιβολής ενιαίου φόρου με κλιμακωτούς συντελεστές και με χαμηλό αφορολόγητο όριο. Η επιβολή αυτού του νέου φόρου στοχεύει να αντικαταστήσει το ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας .

Η νέα φορολογική κλίμακα για τον υπολογισμό του νέου φόρου ακινήτων είναι παραπλήσια με αυτή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Ουσιαστικά, θα έχει πολλά κλιμάκια ενώ είναι πιθανό οι συντελεστές να ξεκινούν από 0,1% και να φθάνουν ακόμη μέχρι και 3% ή 4% για τις πολύ μεγάλες περιουσίες.

Για τα αγροτεμάχια είναι πιθανό να επιβληθεί ένας ξεχωριστός νόμος. Δεν αποκλείεται προσωρινά, τα συγκεκριμένα ακίνητα να φορολογούνται ξεχωριστά με συγκεκριμένα ποσά φόρου ανά τετραγωνικό μέτρο γης, τα οποία θα κλιμακώνονται ανάλογα με ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Επιπλέον το υπουργείο στοχεύει στο να εξαιρεθούν από τον ενιαίο φόρο αγρότες οι οποίοι καλλιεργούν μικρές εκτάσεις. Οι άλλοι αγρότες θα φορολογηθούν ανάλογα με τον αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούν. Το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Νοεμβρίου.

Published in OUR TIPS

Νέα επιβάρυνση στα «ενοίκια» των μικροϊδιοκτητών ακινήτων σχεδιάζουν το υπουργείο οικονομικών και η Τρόικα, προωθώντας ρύθμιση που προβλέπει την αυτοτελή φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια με συντελεστή 20%. Πιο συγκεκριμένα οι μικροϊδιοκτήτες που θα επηρεαστούν αρνητικά από αυτή την ρύθμιση είναι αυτοί που έχουν εισοδήματα από 1.000 έως 35.000 ευρώ το χρόνο. Επιπλέον με την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης οι φορολογούμενοι θα χάσουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα προστατευόμενα τέκνα .


Published in OUR TIPS

BROCHURES

PISTIOLIS TRIANTAFYLLOS AND ASSOCIATES LAW FIRM

In association with Pistiolis Triantafyllos and Associates Law Firm, we provide a wide range of legal services to support all your business activities in Greece.

NEWSLETTER SIGNUP

UNITYFOUR SOCIAL

Follow us

UNITYFOUR SURVEY

economic climate expectation 2017

iso certificate  wtax17 rosette recommended iva onlinewtp17 rosette recommended  DOING BUSINESS 2016

wtax16 rosette recommended 150 wtp16 rosette recommended 150

шаблоны joomla 2.5